GĖRIS gyvena mūsų širdyse

GĖRIS gyvena mūsų širdyse

Dalinamės tuo, kas skamba mūsų širdyse... Mums - Mūsų vaikai - didžiausias Gėris. Jie yra tikrojo Gėrio kūrėjai.

 1. Ar ne geriau būtų, užuot smerkus blogį, skleisti gėrį? – A. de Sent-Egziuperi.
 2. Atsisakyti ydų, siekti dorybės, kuri yra aukščiausias gėris. – Seneka.
 3. Aukščiausias gėris yra gyvenimas pagal prigimtį. – Seneka.
 4. Aukščiausias gėris yra nepalaužiama sielos tvirtybė – įžvalgumas, subtilumas, sveikata, laisvė, harmonija, grožis. – Seneka.
 5. Bailiui gyvenimas – vienintelis gėris. – F. Šileris.
 6. Blogis visada brutalesnis, stipresnis, agresyvesnis. Gėris – anemiškas, silpnas, juokingas. Jis nemoka rankomis ginti savo doro veido nuo blogio smūgių. – E. Mieželaitis.
 7. Daiktų prigimtis neleidžia, kad gėris kenktų geriesiems. – Seneka.
 8. Didžiausias gėris yra nemirtingas, negali išnykti, nepripažįsta persisotinimosi ir gailėjimosi. – Seneka.
 9. Didžiausias gėris, kurį galime suteikti kitam žmogui,– ne vien pasidalyti su juo savo gėrybėmis, bet ir parodyti jam jo paties turtus. – B. Dizraelis.
 10. Didžiausias gėris – sielos darna. – Seneka.
 11. Didžiausias gėris – tai niekinanti likimo išdaigas ir besitenkinanti dorybėmis siela. – Seneka.
 12. Gamta tarsi nori, kad viena lytis kitoje ieškotų gėrio ir grožio. – J. V. Gėtė.
 13. Garbingumas yra vienintelis sielos gėris, o nuosmukis – vienintelis blogis. Visi kiti dalykai – menkaverčiai. Jie nei padidina laimės, nei atima, nei didina gėrio, nei atima. – Seneka.
 14. Gėrio, kurio aš nedarau, niekas negali man padaryti. – H. Gmeineris.
 15. Gėris – ne mokslas, o veiksmas. – R. Rolanas.
 16. Gyvenimas nėra nei gėris, nei blogis, o tik gėrio ir blogio buveinė. – Seneka.
 17. Grožis – tai moralinio gėrio simbolis. – I. Kantas.
 18. Ilgai bendraujant pamilstamas ir blogis, ir gėris. – Seneka.
 19. Išoriniai dalykai nėra gėris – dorybė glūdi sieloje. – Seneka.
 20. Jei mes atvira širdimi priimtume gėrį, lengviau pakeltume ir blogį. – J. V. Gėtė.
 21. Kai nėra vietos protui, nėra ir gėrio. – Seneka.
 22. Kas gera daro kitam, tas gera daro sau pačiam ne padarinių prasme, bet pačiu gėrio sukūrimo aktu, nes aukščiausias atpildas žmogui yra sukurto gėrio suvokimas. – Seneka.
 23. Kas trokšta apsaugoti kito |gėrį, visų pirma apsaugo savąjį. – Konfucijus.
 24. Kiek garbintojų, tiek pavyduolių. Todėl aš verčiau ieškau tikrojo, vidinio, o ne išorinio gėrio.
 25. Kiekvieno mirtingojo gėris yra mirtingumas. Juk tikrasis gėris – išmintis ir dorybė – nemiršta. Tai vienintelis mirtingiesiems tenkantis nemirtingas dalykas. – Seneka.
 26. Kuo žmogus protingesnis, tuo daugiau pastebi žmonėse gėrio. – B. Paskalis.
 27. Kvaila rinktis blogį, užuot pasirinkus gėrį. – Seneka.
 28. Mes niekada nesužinosime, kiek daug gėrio padovanoti gali paprasčiausia šypsena. – Motina Teresė.
 29. Neigiu, kad turtai yra gėris. Jei jie būtų gėris, darytų žmones gerus. – Seneka.
 30. Nesąžiningi oratoriai stengiasi blogį pateikti kaip gėrį. – Platonas.
 31. Nesuprastas gėris atrodo blogis, nesuprastas blogis – gėris. – I. Jašinskaitė.
 32. Net ir gėris turi dvi puses – gerąją ir blogąją. – S. J. Lecas.
 33. Savo gėrį būsi pasiekęs tuomet, kai suprasi, jog nelaimingieji yra patys laimingiausi. – Seneka.
 34. Savo tikslu pasirinkime aukščiausiąjį gėrį, prie kurio veržtumės, į kurį žvelgtume atlikdami kiekvieną darbą – kaip jūrininkai, nusakantys kryptį pagal kurią nors žvaigždę. – Seneka.
 35. Su kiekvienais metais vis labiau įsitikinu, kad protingiau ir teisingiau dėmesį sutelkti ties grožiu ir gėriu, stengiantis atsiriboti nuo blogio ir melo. – R. Cecilis.
 36. Tinginystė ir silpnybė yra kovos ir blaškymosi ženklas. Todėl drąsiai galima tvirtinti, jog didžiausias gėris yra sielos darna. – Seneka.
 37. Žmonija dar nesitvarko taip, kad visi būtų už gėrįSielos gėrio tegul ieško siela. – Seneka.
Paviešinta 2017-06-12 Naudinga žinoti 0 1072

Palikite komentarąPapildyti komentarą

Archyvas

Vėliausi komentarai

Paieška

Palyginti 0